Fluitconcours

Inschrijven

Aanmeldformulier Dutch International Flute Competition (studenten en jong talent):


ManVrouw
JaNee
JaNee

Op de concoursdag moeten drie kopieën van elke partituur overhandigd worden aan de secretaris van de jury.

Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.
Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.

Nadat je je online hebt aangemeld, hoef je alleen €50,00 deelnemersgeld over te maken.
Deelnemers maken dit bedrag bij aanmelding over op rekeningnummer: IBAN: NL22 RABO 0323 9354 27 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. de deelnemersnaam.


Mocht je de halve finale halen, dan verwachten we dat je ons laat weten of je je eigen pianist meeneemt of dat je gebruik maakt van onze concourspianisten. Ook willen we dan weten of je gebruik maakt van de groepsaccommodatie. Pas dan hoef je de kosten voor de concourspianist (€90,00) en de kosten voor de groepsaccommodatie (€40,00 per nacht) over te maken.
Voor alle duidelijkheid: in eerste instantie hoeft dus alleen het deelnemersgeld van €50,00 overgemaakt te worden.

Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Evenzo worden aangemelde deelnemers niet geplaatst als het inschrijfgeld niet op tijd is ontvangen. Met het opsturen van dit aanmeldingsformulier geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van het deelnemersreglement.

Verzenden