Fluitconcours

Inschrijven

Aanmeldformulier Dutch International Flute Competition (studenten en jong talent):


ManVrouw
JaNee
JaNee

Op de concoursdag moeten drie kopieën van elke partituur overhandigd worden aan de secretaris van de jury.

Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.
Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.

Het inschrijfgeld bedraagt € 50,- eventueel vermeerderd met de kosten voor het gebruik van een concourspianist (€ 90,-) en overnachtingen (€ 35,- per nacht).

Deelnemers maken dit bedrag bij aanmelding over op rekeningnummer:
IBAN: NL22 RABO 0323 9354 27 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. de deelnemersnaam.

Uiterlijk 1 januari moet de aanmelding ontvangen zijn. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstuurt het secretariaat per mail een ontvangstbevestiging en na 1 januari een definitieve plaatsingsbevestiging. Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Evenzo worden aangemelde deelnemers niet geplaatst als het inschrijfgeld niet is ontvangen voor 1 januari. Met het opsturen van dit aanmeldingsformulier geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van het deelnemersreglement.

Verzenden