Fluitconcours

Informatie

Na de coronapandemie is er geen nieuw Benelux Fluitconcours meer gepland.
Kijk op www.defluitwedstrijd.nl voor het alternatief voor de jeugd!

De waren de winnaars van het Benelux Fluitconcours voor piccolo in 2020:

Terugblik concoursdag: 
7 maart 2020 in Factorium Tilburg met de wereldpremière van La Canzone del piccolo uccellino. 
Wil je inspiratie opdoen? Kijk dan naar deze promo op ons YouTube kanaal.

Het Benelux Fluitconcours bestaat al sinds 1984, maar in 2020 waren voor het eerst de piccolospelers aan de beurt!

Speciaal voor dit concours schreef Mathilde Wantenaar de compositie 'La canzone del piccolo uccellino' (Het lied van de kleine vogel) voor piccolo en vibrafoon. Deze compositie is als verplicht werk voor € 17,50 verkrijgbaar bij ons secretariaat. Pas na het concours mag dit werk in het openbaar uitgevoerd worden. Je kunt hier het inkijkexemplaar inzien. 

Daarnaast ben je helemaal vrij om een eigen werk te kiezen: van barok tot hedendaags en van solo tot orkestpartij. Bekijk deze voorbeelden.

Prijzen:
1e prijs: € 300,-
> 2e prijs: € 200,-
> 3e prijs: € 100,-

Muziekhandel Broekmans en van Poppel stelt waardebonnen ter beschikking voor de aanschaf van bladmuziek. 

Jury: 

Ilonka Kolthof, Peter VerhoyenAstrid Gallez, Dorine Schade 

Het slotconcert door Ilonka Kolthof en de prijsuitreiking staan gepland rond 16:30 uur (toegang gratis)!

Je kunt meedoen aan het Benelux Fluitconcours als je als amateur piccolo speelt en in de Benelux woont. Muziekvakstudenten kunnen zich inschrijven voor het piccoloconcours van de Dutch International Flute Competition.

Naast het verplichte werk ben je helemaal vrij om een eigen werk te kiezen: van barok tot hedendaags en van solo tot orkestpartij. In totaal mag je maximaal 20 minuten spelen. 

We hebben een pianist en xylofoon speler voor je geregeld die je kan begeleiden en met wie je tevoren even kunt oefenen. Je mag ook je eigen pianist meenemen of solo spelen, maar begeleiding door cd mag niet.

Vergeet niet de bladmuziek voor de pianist op te sturen wanneer je je aanmeldt. Je mag tijdens de wedstrijd alleen kopieën gebruiken als je ook de originele bladmuziek bij je hebt. 

Vier weken tevoren ontvang je het speelrooster. Daarin staat ook de oefentijd met de pianist of xylofoon speler vermeld. 

De jury laat je na afloop graag weten wat je al goed doet en wat je nog kunt verbeteren. Over de toekenning van de punten mogen zij echter níets zeggen.

Juryleden zijn gespecialiseerd in het piccolospel. Ze letten zowel op technische als muzikale aspecten. Juryleden mogen geen eigen leerlingen beoordelen. 

Uiteraard ontvang je na afloop ook een certificaat voor je deelname aan dit concours. 

Je kunt je tot 1 januari online opgeven via beneluxfluitconcours.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen stellen we op basis van leeftijd of speelervaring verschillende categorieën in. 

Je inschrijfgeld is € 40,- per deelname. Voor € 35,- extra kan je gebruik maken van de concourspianist of xylofoonspeler, ook voor je eigen keuzewerk. Bij opgave maak je deze bedragen over op NL22 RABO 0323 9354 27 t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. je naam en de datum van het concours. 
Het inschrijfgeld moet tevoren betaald zijn en kan niet teruggegeven worden als je niet meedoet. 

Houd er rekening mee dat er foto’s, video of andere opnames gemaakt kunnen worden die wij voor promotie van onze activiteiten kunnen gebruiken op onze website, social media kanalen en drukwerk. Bij de aanmelding geef je hiervoor wel of geen toestemming. Lees ook ons privacybeleid.
Uiteraard mag je zelf géén beeld- en geluidsmateriaal van andere deelnemers verspreiden.

Wanneer je minderjarig bent, moeten je ouders of wettelijke vertegenwoordiger op de hoogte zijn van je deelname en van dit reglement. Zij zijn ook verantwoordelijk voor jou en je spullen tijdens de concoursdag. 

Heb je een vraag of staat er iets niet duidelijk vermeld in dit reglement? Mail je vraag naar info@fluitconcours.nl. Het bestuur van Stichting Nationaal Fluitconcours neemt hierover een bindende beslissing.

Lees van tevoren de aanvullende informatie die je per mail krijgt toegezonden goed door!

Het benelux fluitconcours voor piccolo is een initiatief van Wendy Barten en is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. de Dutch Piccolo Project.


   flyer students 2025 Javier Gutierrez flyer traverso 2026-min