Fluitconcours

Beleid

Stichting Nationaal Fluitconcours organiseert jaarlijks:
> de Dutch International flutecompetition.com voor studenten en jong talent (met 100 deelnemers uit meer dan 20 landen).
> Adams flutefactor.nl: een internationale talentenjacht voor jeugd van 8 tot 13 jaar die graag al van zich willen laten horen!
> de fluitwedstrijd.nl voor jongeren t/m 18 jaar regionaal.
> het Benelux fluitconcours.nl voor amateurs (afwisselend voor solisten, ensembles en piccolo).

“Het concours stimuleerde me om stukken op de toppen van mijn kunnen in te studeren: ik had een duidelijk doel om voor te studeren. Het motiveerde enorm! Het was heel interessant om professioneel jurycommentaar te krijgen en om te spelen voor publiek.”

Inspiratie opdoen
Meedoen is belangrijker dan winnen, al is voor veel prijswinnaars het fluitconcours een belangrijke stap richting een professionele carrière! Het uitgebreide juryrapport en het persoonlijk contact met de juryleden werken inspirerend en zijn een leerzame ervaring voor de deelnemers en een ruggensteun voor de docenten. 

Deelnemers kunnen meedoen aan diverse workshops, ontvangen na afloop een certificaat en kunnen de concoursconcerten gratis bezoeken.

Projectplan 2019

Missie en doelstelling
Stichting Nationaal Fluitconcours biedt amateurfluitisten een podium waarop in competitieverband speelervaring opgedaan kan worden en stelt zich daarmee ten doel het speelniveau van de deelnemers te verhogen.
Het bestuur organiseert jaarlijks concoursen voor amateurs en studenten met regionale voorrondes, waar een vakkundige jury vanuit educatief perspectief en op constructieve wijze de prestaties van de deelnemers schriftelijk en mondeling becommentarieert.

Visie
Nederland Fluitland! Het speelniveau op het concours draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de fluitcultuur in Nederland. Door het (inter)nationale karakter van het concours ontstaat een streefniveau waaraan deelnemers zich kunnen spiegelen.
Deelnemers worden uitgedaagd tot kwalitatief goed fluitspel en het speelplezier wordt versterkt door de merkbare persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Dankzij de indeling in diverse categorieën is en blijft deelname aan het concours voor iedereen laagdrempelig.

Ambitie
Het concours functioneert als inspiratie voor verbetering van het speelniveau en als ‘springplank’ voor mogelijk professionele carrières. Het concours wordt in toenemende mate bekend bij de doelgroepen als toonaangevend concours waaraan elke geïnteresseerde (amateur)fluitist deel wil nemen.

Doel en doelgroep
De doelgroep bestaat uit enthousiaste en/of ambitieuze amateurfluitisten (en hun families), conservatoriumstudenten, fluitdocenten, muziekverenigingen, collega-organisaties, fluitbouwers, podia en publiek.
Stg. Nationaal Fluitconcours streeft naar de totstandbrenging van zoveel mogelijk verbinding tussen de doelgroepen ter bevordering van de fluitcultuur.

Het concours biedt de deelnemers per categorie de mogelijkheid om
- zich competitief te meten met leeftijdsgenoten;
- initiatief daartoe te nemen;
- zich te presenteren;
- de eigen talenten te ontdekken;
- zich verder te ontwikkelen in (muzikale) zelfstandigheid.
Door mee te doen aan het concours bereiken velen een niveau waar ze de rest van hun leven plezier aan beleven. De besten besluiten na deelname vaak een beroepsopleiding te gaan volgen. Voor anderen betekent deelname een belangrijk moment in de persoonlijke muzikale ontwikkeling. Het fluitconcours heeft al enkele duizenden fluitisten gemotiveerd tot verdere ontwikkeling, zowel op professioneel als op amateurniveau.

Resultaten
- Ieder jaar nemen ongeveer 150 amateur fluitisten deel aan één van de concoursen. 
- Een aantal laureaten is inmiddels professioneel fluitist van naam en faam. Voor anderen geldt dat deelname aan het concours bewustwording teweegbracht over het eigen speelniveau.
- Het Nationaal Fluitconcours is in zijn 30-jarig bestaan uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend concours.