Fluitconcours

Inschrijven

Aanmeldformulier Flute Factor (jeugd internationaal):


ManVrouw
JaNee
JaNee
Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.
Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.

Het inschrijfgeld is € 45,- voor het gebruik van een wedstrijdpianist en voor de overnachtingen € 35,- per nacht.
Deze bedragen kan je overmaken op rekeningnummer:
IBAN: NL22 RABO 0323 9354 27 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. je naam.

Uiterlijk 1 januari moet de aanmelding ontvangen zijn. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstuurt het secretariaat per mail een ontvangstbevestiging en na 1 januari een definitieve plaatsingsbevestiging. Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Evenzo worden aangemelde deelnemers niet geplaatst als het inschrijfgeld niet is ontvangen voor 1 januari. Met het opsturen van dit aanmeldingsformulier geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van het deelnemersreglement.

Verzenden