Fluitconcours

Beleid

Projectplan 2019

Inleiding en korte omschrijving
Stichting Nationaal Fluitconcours organiseert jaarlijks het grootste en bekendste concours voor  amateurfluitisten uit de Benelux en de grensstreken. Het concours bestaat inmiddels ruim 30 jaar!  Sinds de oprichting in 1984 heeft het concours zich ontwikkeld tot hét podium in Nederland (en de Benelux en de Euregio’s) waar amateurfluitisten hun fluitspel kunnen meten aan elkaar. 90% van de deelnemers is tussen de 10 en 25 jaar. Meerdere laureaten zijn inmiddels professionele fluitisten van naam en faam en enkele duizenden amateurfluitisten hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan het concours.

Om de groei van de organisatie in goede banen te leiden, werkt het bestuur van Stichting Nationaal Fluitconcours aan een verdere professionalisering van de organisatie.

Missie en doelstelling
Stichting Nationaal Fluitconcours biedt amateurfluitisten een podium waarop in competitieverband speelervaring opgedaan kan worden en stelt zich daarmee ten doel het speelniveau van de deelnemers te verhogen.
Het bestuur organiseert jaarlijks concoursen voor amateurs en studenten met regionale voorrondes, waar een vakkundige jury vanuit educatief perspectief en op constructieve wijze de prestaties van de deelnemers schriftelijk en mondeling becommentarieert:
- Er is een categorie voor amateurfluitisten die het ene jaar voor Amateurensembles en het ander jaar voor Amateursolisten wordt gehouden (Benelux Fluitconcours).
- Voor de categorie Jeugd is er een internationaal open podium (Adams Flute Factor) in de leeftijdscategorie 8 t/m 13 jaar.
- De categorie Studenten & Jong Talent (The Dutch International Flute Competition) wordt georganiseerd voor fluitstudenten wereldwijd. Jaarlijks nemen gemiddeld 70 fluitstudenten uit 25 verschillende landen deel aan deze categorie.

Visie
Nederland Fluitland! Het speelniveau op het concours draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de fluitcultuur in Nederland. Door het (inter)nationale karakter van het concours ontstaat een streefniveau waaraan deelnemers zich kunnen spiegelen.
Deelnemers worden uitgedaagd tot kwalitatief goed fluitspel en het speelplezier wordt versterkt door de merkbare persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers. Dankzij de indeling in diverse categorieën is en blijft deelname aan het concours voor iedereen laagdrempelig.

Ambitie
Het concours functioneert als inspiratie voor verbetering van het speelniveau en als ‘springplank’ voor mogelijk professionele carrières. Het concours wordt in toenemende mate bekend bij de doelgroepen als toonaangevend concours waaraan elke geïnteresseerde (amateur)fluitist deel wil nemen.

Doel en doelgroep
De doelgroep bestaat uit enthousiaste en/of ambitieuze amateurfluitisten (en hun families), conservatoriumstudenten, fluitdocenten, muziekverenigingen, collega-organisaties, fluitbouwers, podia en publiek.
Stg. Nationaal Fluitconcours streeft naar de totstandbrenging van zoveel mogelijk verbinding tussen de doelgroepen ter bevordering van de fluitcultuur.

Het concours biedt de deelnemers per categorie de mogelijkheid om
- zich competitief te meten met leeftijdsgenoten;
- initiatief daartoe te nemen;
- zich te presenteren;
- de eigen talenten te ontdekken;
- zich verder te ontwikkelen in (muzikale) zelfstandigheid.
Door mee te doen aan het concours bereiken velen een niveau waar ze de rest van hun leven plezier aan beleven. De besten besluiten na deelname vaak een beroepsopleiding te gaan volgen. Voor anderen betekent deelname een belangrijk moment in de persoonlijke muzikale ontwikkeling. Het fluitconcours heeft al enkele duizenden fluitisten gemotiveerd tot verdere ontwikkeling, zowel op professioneel als op amateurniveau.

Resultaten
- Per editie participeren gemiddeld 45 deelnemers aan de categorie amateursolisten, 45 (12 ensembles) aan de categorie amateurensembles, 55 aan de categorie Jeugd en 70 aan de categorie Studenten & Jong talent. Via de deelnemers worden ook de families en de vele docenten bereikt, waarmee het concours inmiddels een samenbindende factor is geworden binnen fluitspelend Nederland.
- Een aantal laureaten is inmiddels professioneel fluitist van naam en faam. Voor anderen geldt dat deelname aan het concours bewustwording teweegbracht over het eigen speelniveau.
- Het Nationaal Fluitconcours is in zijn 30-jarig bestaan uitgegroeid tot het meest toonaangevende in het Nederlandse taalgebied.