Fluitconcours

Inschrijven Jeugd

Inschrijfformulier:
ManVrouw


JaNee
JaNee
Ja, ik geef toestemming voor het publiceren van beeld- en geluidsopnamen.Nee, ik geef geen toestemming voor het publiceren van beeld- en geluidsopnamen.


captcha
Voer de anti-spam code in uit de afbeelding hierboven

Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- voor het gebruik van een concourspianist en voor de overnachtingen € 35,- per nacht.


Deelnemers maken dit bedrag na toelating over op rekeningnummer:
IBAN: NL22 RABO 0323 9354 27 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. de deelnemersnaam.

Uiterlijk 1 januari moet de aanmelding ontvangen zijn. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstuurt het secretariaat per mail een ontvangstbevestiging en na 1 februari een definitieve plaatsingsbevestiging. Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Met het opsturen van dit aanmeldingsformulier geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van het deelnemersreglement.