Fluitconcours

Inschrijven Benelux

inschrijfformulier:


ManVrouw

Op de concoursdag moeten drie kopieën van elke partituur overhandigd worden aan de secretaris van de jury.

Ja, ik geef toestemming voor het publiceren van beeld- en geluidsopnamen.Nee, ik geef geen toestemming voor het publiceren van beeld- en geluidsopnamen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 30,- voor solisten in categorie A & B en € 40,- voor solisten in categorie C & D.

Deelnemers maken dit bedrag bij aanmelding over op rekeningnummer:
IBAN: NL22 RABO 0323 9354 27 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. de deelnemersnaam.

Uiterlijk 1 januari moet de aanmelding ontvangen zijn. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstuurt het secretariaat per mail een ontvangstbevestiging en na 1 januari een definitieve plaatsingsbevestiging. Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Evenzo worden aangemelde deelnemers niet geplaatst als het inschrijfgeld niet is ontvangen voor 1 januari. Met het opsturen van dit aanmeldingsformulier geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van het deelnemersreglement.

Verzenden