Fluitconcours

Inschrijven ensembles

Inschrijfformulier:

 

Op de concoursdag moeten drie kopieën van elke partituur overhandigd worden aan de secretaris van de jury.

Ja, ik geef toestemming voor het publiceren van beeld- en geluidsopnamen.Nee, ik geef geen toestemming voor het publiceren van beeld- en geluidsopnamen.

Het inschrijfgeld bedraagt € 55,- per ensemble en daarnaast € 5,- per deelnemer met een maximum van € 100,- per ensemble.

Deelnemers maken dit bedrag bij aanmelding over op rekeningnummer:
IBAN: NL22 RABO 0323 9354 27 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. de deelnemersnaam.

Uiterlijk 1 januari moet de aanmelding ontvangen zijn. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier verstuurt het secretariaat per mail een ontvangstbevestiging en na 1 januari een definitieve plaatsingsbevestiging. Onvolledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. Evenzo worden aangemelde deelnemers niet geplaatst als het inschrijfgeld niet is ontvangen voor 1 januari. Met het opsturen van dit aanmeldingsformulier geeft de deelnemer aan kennis te hebben genomen van het deelnemersreglement.

Verzenden