Fluitconcours

Inschrijven

Aanmeldformulier Benelux Fluitconcours (piccolo):


ManVrouw
JaNee
Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van beeldmateriaal.
Ja, ik geef toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.Nee, ik geef geen toestemming voor het maken en publiceren van geluidsopnames.

Het inschrijfgeld kan je overmaken op rekeningnummer:
IBAN: NL22 RABO 0323 9354 27 (BIC: RABONL2U) t.n.v. Stichting Nationaal Fluitconcours o.v.v. je naam en de concoursdatum.

Het inschrijfgeld moet tevoren betaald zijn en kan niet teruggegeven worden als je niet meedoet.

Verzenden